Kontakt w sprawach orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych:

tel. 32 624-75-55