Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 z dnia 02.07.2019r.

Ogłoszenie konkurs.

Ogłoszenie komisja.

I. Oferta - wzór.

II. Umowa - wzór.

III. Sprawozdanie - wzór.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Informacja o wyborze wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Protokół z wyboru wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Protokół wyboru - angielski.

Protokół wyboru - dogoterapia.

Protokół wyboru - hipoterapia.

Protokół wyboru - logopeda.

Protokół wyboru - matematyka.

Protokół wyboru - psycholog.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - psycholog dorosle.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - hipoterapia.