Wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014 będą dostępne do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie od stycznia 2014 roku.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończy się realizacja programu Aktywny Samorząd 2013. O przystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do realizacji przedmiotowego programu w roku 2014 poinformujemy oddzielnym komunikatem. Prosimy o śledzenie naszej strony z aktualnościami.

Dyrektor informuje, że dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonanego w czwartym kwartale 2013 roku (w październiku, listopadzie i grudniu), będzie można ubiegać się w 2014 roku.

Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2019:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dorośli) - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dzieci) - PDF

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2019:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dorośli) - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dzieci) - PDF

 

Turnusy rehabilitacyjne 2019:

Wniosek o dofinansowanie   ze  środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dorośli) - PDF

Wniosek o dofinansowanie   ze  środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dzieci) - PDF

 

Likwidacja barier 2019:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się  w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów związanych z usługami tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - PDF

 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - PDF