Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18 ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie:  powołania komisji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 z dnia 11.07.2019r.

Informujemy, że w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie pracować w godzinach 7.00 – 15.00, zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 z dnia 02.07.2019r.

Ogłoszenie konkurs.

Ogłoszenie komisja.

I. Oferta - wzór.

II. Umowa - wzór.

III. Sprawozdanie - wzór.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Informacja o wyborze wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Protokół z wyboru wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Protokół wyboru - angielski.

Protokół wyboru - dogoterapia.

Protokół wyboru - hipoterapia.

Protokół wyboru - logopeda.

Protokół wyboru - matematyka.

Protokół wyboru - psycholog.