Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie_trener_Chrzanow_19.

Rozeznanie_kon_nocleg_Chrzanow_19.

Rozeznanie transport.

Formularz oferty_kon_nocleg_Chrzanow_19.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie_konk_rehabilitacja_Chrzanow.

OFERTA_konkurencyjnosc_rehabilitacja.

 

Plakat promujący Rodzinę Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, przyjmowane będą w trybie ciągłym od 01.03.2019 r.

Natomiast wnioski o przyznanie dofinansowania w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, przyjmowane będą od 01.02.2019 r.

 

Plakat promujący Rodzinę Zastępczą

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pracuje do godziny 15.00

 

.