Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - psycholog dorosle.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - hipoterapia.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - dogoterapia.

Rozeznanie - logopeda.

Rozeznanie - oligofrenopedagog.

 

Rozeznanie - rehabilitacja.

OFERTA - rehabilitacja.

 

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu matematyka.

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu język angielski.

.

Informujemy, że w dniu 29 marca br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie pracować w godzinach 7.00 – 15.00,  zgodnie z  Zarządzeniem nr 62/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie.