Plakat promujący Rodzinę Zastępczą

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pracuje do godziny 15.00

 

.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Protokoły z wyboru wykonawcy:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Z pomocą rodzinie”

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Z pomocą rodzinie”

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ROZEZNANIE.

FORMULARZ OFERTY.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ROZEZNANIE.

FORMULARZ OFERTY.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ.