Bieg Tropem Wilczym organizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się po raz pierwszy w Chrzanowie. Organizatorami biegu są: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Urząd Miejski w Chrzanowie. Do współpracy włączyło się Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie im. rtm. Witolda Pileckiego i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Chrzanów. Patronat nad wydarzeniem objął IPN oddział Kraków.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie poszukuje do współpracy w ramach umowy zlecenia lekarzy o specjalności:
•    chirurg,
•    laryngolog,
•    okulista,
•    ortopeda,
•    reumatolog,
•    rehabilitacja ruchowa.
Wymagania:
- aktualne prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia specjalizacji, mile widziane uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Panią Lidią Reiss pod numerem telefonu (32) 624-75-55 bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że wszystkie wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą od 1 marca 2018 r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sprzęt komputerowy, zgodnie z poniższą specyfikacją do pobrani

Specyfikacja techniczna

Ofertę prosimy przesłać drogą mailowa, faksem, osobiście, lub pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) do dnia 06.12.2017 do godziny 15.00