Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2019 r. (WTOREK- WIGILIA), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne.
W zamian za ten dzień, Strony będą przyjmowane dnia 14 grudnia 2019 r. (SOBOTA) , Centrum będzie czynne w godzinach od 7.00-15.00.

Konferencja  „XX lat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  - wspomnień czas”

 22 listopada w godzinach 10.00 – 13.00 w PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.

Konferencja objęta Patronatem Starosty Chrzanowskiego.

Program Konferencji:

 • 09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.
 • 10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji – słowo wstępne.
 • 10.20 – 10.40 „XX lat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wspomnień czas”, Jolanta Szynowska Dyrektor PCPR Chrzanów.
 • 10.40 – 11.00 Wręczenie dyplomów uznania zasłużonym pracownikom pomocy społecznej.
 • 11.00 – 11.20 Program artystyczny w wykonaniu zawodowej rodziny zastępczej Pani Izabeli Łyszczarz wraz z podopiecznymi.
 • 11.20 – 11.40 „Stan i perspektywy rodzicielstwa zastępczego w Polsce”, Danuta Wiecha Prezes Fundacji Rodzina Plus z Krakowa.
 • 11.40 – 12.00 „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Chrzanowskim”, Dorota Kośmider, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków ŚDS.
 • 12.00 – 12.30 Poczęstunek, wystawa prac podopiecznych.
 • 12.30 – 13.00 Podsumowanie konferencji – zakończenie.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego. (Źródło – Małopolski Oddział PFRON.)

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków,

tel. (12) 31-21-418

Informacje szczegółowe:

Jak zdobyć pieniądze na windę? - Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

 Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Program:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Co powinieneś wiedzieć o „Asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej”?

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o pilny kontakt telefoniczny lub osobisty z naszą instytucją:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel.  32 624-11-30 wew.22

 

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

 

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

 

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

 

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,  

- rozliczenie dofinansowania.

 

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia.

 

Profil Zaufany

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl